Helseforetaket med 26 millioner i minus

Helse Møre og Romsdal er versting i Helse Midt på økonomikontroll.

STREVER: Helse MR sliter fortsatt med økonomien, i hovedsak for posten lønnsutgifter. Her er helseforetakets administrasjonsbygg i Ålesund.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Helse Møre og Romsdal har så langt i år et resultat som er 26 millioner kroner dårligere enn det reviderte resultatmålet. Som kjent fra tidligere rapporter om minustall, skyldes dette i stor grad for høge lønnsutgifter i forhold til budsjett i helseforetaket.