LEDER TIRSDAG 9. OKTOBER

Satser offensivt tross ny avgiftsskuffelse

Sukkeravgiften er konkurranse-vridende på grunn av grensehandelen.

Satser fortsatt: Oskar Sylte Mineralvannfabrikk får ikke mye hjelp fra myndighetene til å fortsette med brusproduksjon i Molde.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Statsbudsjettet som ble lagt fram mandag, var dårlig nytt for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i Molde. Regjeringen foreslår å reversere sukkeravgiften, men ikke på mineralvann. Produsentene av godteri og sjokolade kunne juble over å slippe avgiften, mens brusprodusenter og en samlet bryggerinæring fortviler. De peker på grensehandelen som den viktigste grunnen til at sukkeravgiften i Norge er konkurransevridende. I dag reiser hundretusener av mennesker fra Norge til Sverige for å kjøpe billigere brus og godteri. Og sukkerholdig brus er ikke sunnere i Sverige enn i Norge.

Bransjen har prøvd å få med seg de fremste politikerne på tankegangen, men de har ikke nådd fram med argumentene. For mye sukker er ikke sunt, og vi er sjølsagt enig i at vi må få ned sukkerbruken i Norge. Det har da også mineralvannbransjen i Norge tatt på alvor gjennom kraftig satsing på sukkerfri brus. Her er norske produsenter i front også på verdensbasis.

Sukkeravgiften er ikke den eneste snubletråden brusfabrikken i Molde har måttet passere de siste åra. Overgangen til engangsemballasjen ga dem store utfordringer, og aller tøffest var strukturendringene. Da samarbeidsavtalen med Ringnes ble sagt opp, ble det tøft for Sylte å stå aleine mot de store gigantene i bransjen. Så kom den kraftige økningen i sukkeravgiften.

Siden 2012 har omsetningen gått ned fra 408 til ca. 60 millioner kroner. 42 millioner i overskudd i 2012 – underskudd i år. 100 ansatte er redusert til 30.

I dag er det fem mineralvannfabrikker i hele Norge. På det meste var det 16 – bare i Møre og Romsdal. Og framtida for ananasbrusen og pærebrusen er også utrygg. Det sitter langt inne for Sylte-familien å gi opp, og det var også en offensiv Oskar Dag Sylte jr. som møtte Romsdals Budstikke mandag. Han har fortsatt ambisjonen om å gjøre brusproduksjonen i Molde lønnsom igjen. Han får støtte fra organisasjonene NHO og Virke, men tilsynelatende til liten nytte. Politisk er det så langt liten vilje til å endre sukkeravgiften på annet enn søtsakene.