Må bruke tre firedeler av overskuddet til minus

Går trolig i balanse i 2018 tross minus på driften.

STILLER KRAV: Rådmann Arne Sverre Dahl i Molde kommune.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: Justert for frie inntekter og finansieringsutgifter, er årsprognosen et merforbruk på 24,8 millioner kroner i 2018.