Endringer i byggeprosjektet for SNR vil ikke være endringer i innhold og funksjon, forsikrer ledelsen i Helse MR

– Funksjoner og innhold står fast

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal forsikret fredag ansatte ved sjukehusa i Molde og Kristiansund om at det nye akuttsjukehuset skal bygges med de funksjonene og det innholdet som er planlagt.

Prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg og administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Lasse Tomren

Nyheter

MOLDE: Styret i Helse Møre og Romsdal valgte i juni å avlyse anbudskonkurransen for bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). To entreprenører hadde levert tilbud, men begge sprengte den økonomiske rammen til prosjektet. Den totale rammen er på 4,3 milliarder kroner, hvorav byggeprosjektet står for den største delen. Prislappen må ned før en kan starte byggingen av det nye sjukehuset.