Jensens skjebne i juryens hender

Tolv edsvorne kvinner og menn skal avgjøre ekspolitimann Eirik Jensens skjebne. Politidramaets andre runde er i gang.

Purk eller skurk? Skjebnen til Eirik Jensen skal avgjøres av en jury i Borgarting lagmannsrett.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

I den knusende dommen fra Oslo tingrett for snart ett år siden ble den tidligere politimannen (61) dømt til 21 års fengsel, lovens strengeste straff, for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av nærmere 14 tonn hasj. Hans medtiltalte, den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen, ble dømt til 15 års fengsel.

Spesialenhetens ønske

Tirsdag startet ankesakene for begge to i Borgarting lagmannsrett. Jensen har anket både skyldspørsmålet og bevisvurderingen, mens Cappelen har anket straffutmålingen. Han vil ha mer enn de seks årene han fikk i strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens rolle i saken.

I sitt innledningsforedrag sa nestleder i Spesialenheten for politisaker Guro Glærum Kleppe at det var påtalemyndighetens ønske at de to ankesakene blir kjørt samtidig.

– Etter anmodning fra Spesialenheten og Oslo statsadvokatembeter behandles sakene under ett. Disse to sakene er nært forbundet, sa Kleppe i retten.

Preget av stunden

Det er 344 dager siden sist Jensen og Cappelen, som har kjent hverandre siden 1993, møttes. Nå skal de sitte bare noen meter fra hverandre i sal 250 i Oslo tinghus. Men Jensen slipper å få Cappelens blikk rett i nakken; de to er plassert på hver sin side av sine respektive forsvarerbenker.

Jensen virket både blek, nervøs og om mulig enda tynnere enn under den første rettssaken da han ankom Oslo tinghus ved 8-tiden tirsdag.

– Jeg er jo preget av stunden. Det er siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Da skjønner dere vel det meste, sa Jensen til et stort presseoppbud like før ankesaken startet.

Da lagrettsdommer Kristel Heyerdahl spurte om han erkjente skyld etter tiltalen, svarte han med klar røst:

– Nei, det gjør jeg ikke.

Omfattende

Ankesaken skal etter planen pågå i hele fem måneder, med en like omfattende bevisførsel som i tingretten. Drøyt 150 vitner er innkalt.

Både Eirik Jensen og hans hovedforsvarer John Christian Elden varsler at de vil gå lenger i sin bevisførsel enn forrige gang, og har blant annet kalt inn 50 vitner.

– Det viktigste for meg nå er å få fram det som ikke kom fram i tingretten, og vise totalbildet, sier Jensen, som sier han er bedre forberedt denne gangen og vil forklare seg mer utfyllende.

Trass i at tingretten kun fant det bevist at Jensen har mottatt 667.800 kroner i verdier og kontanter fra Cappelen, har Spesialenheten opprettholdt punktet i tiltalen om at han har mottatt økonomiske fordeler til en verdi av 2,1 millioner.

Juryen instruert

På rettssakens første dag ble juryens ti medlemmer og to reservemedlemmer valgt ut. De tolv er i alderen 27 til 69 år. Juryens leder er en 52 år gammel tidligere profilert natteravner, som blant annet har stått fram i mediene og slått alarm om vold og dop blant ungdommer.

Saken er den siste som vil bli ført med jury i Norge. Lagdommer Heyerdal instruerte juryen om å legge alt de tidligere har hørt om saken, til side og kun vurdere det som nå kommer fram i retten.

– Saken har fått en slik oppmerksomhet at det i praksis ikke er mulig ikke å ha hørt om den på forhånd. Ingen kommer forutsetningsløse til denne saken. Det er det ikke noe å gjøre med, men derfor er det viktig at dere setter tidligere informasjon og vurderinger til side. Det er bare det som kommer fram i retten, som er viktig for deres bevisvurdering, sa Heyerdal.