Kvinnens promille var mellom 1,6 og 2,2

Analyse konkluderer at kvinnen hadde høg promille den natta hun skal ha blitt voldtatt.

Aktor Ingvild Thorn Nordheim.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Aktor Ingvild Thorn Nordheim gikk igjennom analysen av hvor beruset den fornærmete kvinnen trolig var på det tidspunktet hun skal ha blitt voldtatt. Analysen baserer seg både på promille i blod og urin kl. 14.20 da hun var på voldtektsmottaket i Molde 14. mai, hva hun drakk i løpet av kvelden, og hva hun da sannsynligvis hadde av promille kl. 04 om natta.

Konklusjonen ble at hun hadde mellom 1,6 og 2,2 promille på det tidspunktet.

Aktor leste også opp virkningen av slik promille:

Det vil være en nedsettelse av bevissthet med økende promille, og den er tydelig fra 1,6 og oppover. Bevisstløshet, der en person ikke evner å reagere på sanseinntrykk, kan ha flere grader, der man ikke nødvendigvis reagerer selv på sterke smerter.

Ved 1,6 og høyere, ventes en rekke effekter og at ulike funksjoner opphører, blant annet motoriske. Man opplever desorientering, forvirring, sløvhet og dårlig koordinarsjon.

Analysen ble gjort ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.


Fornærmete husker at hun våknet på soverommet

Et lydopptak av en samtale mellom fornærmete og den tiltalte MFK-spilleren ble spilt av i retten tirsdag.

 

MFK-spilleren: - Det var frivillig

Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han og den fornærmete kvinnen satt og pratet sammen på nachspiel hjemme hos ham. De to kjente ikke hverandre fra før.

 

Sov hun - eller danset og pratet hun?

Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han pratet, danset, og pratet igjen med den fornærmete kvinna før hun sa ja til å bli med på soverommet, og gikk til sjøl. Dette står i sterk kontrast til avhør presentert i retten.

 

Fornærmetes far kjenner seg ikke igjen i Neerlands vitnemål

– Fornærmetes far truet med å knuse spillerens knær

Fornærmetes far ringte MFK-direktør Øystein Neerland med trusler om et helvete for klubben. Faren kjenner seg ikke

 

Aktor påstår fire års fengsel

Aktor konkluderer med at «ingen ting tilsier at dette ikke har skjedd».

 

Forsvarer påstår frifinnelse

Forsvarer: Tiltaltes forklaring kan ikke utelukkes

Forsvarer i voldtektssaka mot en MFK-spiller, Øyvind Panzer Iversen, la i sin oppsummering av saken ned påstand om full frifinnelse for sin klient.