Ber om 175.000 kr i erstatning til kvinnen

Bistandsadvokaten mener erstatningen bør være høgere enn normalt.

Den fornærmete kvinnens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland la i retten fram begrunnelse for at erstatning til den fornærmete kvinnen bør ligge over den etablerte normalen på 150.000 kroner.

Begrunnelsen var at belastningen på henne hadde vært særlig stor, av to grunner: at tiltalte av klubben ble «løftet opp» gjennom sin rolle i klubben, samt all mediedekningen i saken.

Erstatning på ett eller annet nivå blir automatisk innvilget dersom tiltalte blir dømt.

Men hvis han ikke blir dømt, plikter retten likevel å vurdere om det er mer sannsynlig at MFK-spilleren har gjort det han er tiltalt for, enn at han ikke har gjort det.

I så fall kan også retten innvilge erstatning.


Fornærmete husker at hun våknet på soverommet

Et lydopptak av en samtale mellom fornærmete og den tiltalte MFK-spilleren ble spilt av i retten tirsdag.

 

MFK-spilleren: - Det var frivillig

Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han og den fornærmete kvinnen satt og pratet sammen på nachspiel hjemme hos ham. De to kjente ikke hverandre fra før.

 

Sov hun - eller danset og pratet hun?

Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han pratet, danset, og pratet igjen med den fornærmete kvinna før hun sa ja til å bli med på soverommet, og gikk til sjøl. Dette står i sterk kontrast til avhør presentert i retten.

 

Fornærmetes far kjenner seg ikke igjen i Neerlands vitnemål

– Fornærmetes far truet med å knuse spillerens knær

Fornærmetes far ringte MFK-direktør Øystein Neerland med trusler om et helvete for klubben. Faren kjenner seg ikke

 

Kvinnens promille var mellom 1,6 og 2,2

Analyse konkluderer at kvinnen hadde høg promille den natta hun skal ha blitt voldtatt.

 

Aktor påstår fire års fengsel

Aktor konkluderer med at «ingen ting tilsier at dette ikke har skjedd».

 

Forsvarer påstår frifinnelse

Forsvarer: Tiltaltes forklaring kan ikke utelukkes

Forsvarer i voldtektssaka mot en MFK-spiller, Øyvind Panzer Iversen, la i sin oppsummering av saken ned påstand om full frifinnelse for sin klient.