Melder Staten, Veidekke og Direktoratet for mineralforvaltning til politiet

Krev sikring av farlege gruvehol

I utmarka på Raudsand er det fleire usikra gruvehol, 36 år etter at gruva vart nedlagt. – Heilt uansvarleg at det ikkje blir sikra, meiner Perly Grande Eikås, som melde saka til politiet fredag.

Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta. 

Nyheter

Dei som er anmeldt er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, Veidekke AS og Direktoratet for mineralforvaltning.