Øker farenivået ved Mannen – forbereder evakuering

NVE har utstedt oransje farenivå ved det rasfarlige fjellpartiet Mannen i Rauma. Det gjøres forberedelser for å evakuere beboerne i området.

Veslemannen er en liten, aktiv del av det ustabile fjellet Mannen i Rauma.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Store nedbørsmengder og kraftig vind er grunnen til at farenivået er økt. Fjellpartiet skal nå være på rundt 9-19 mm per døgn i øvre del og 2 mm per døgn i nedre del. Så langt har det kommet 2,7 mm nedbør.

Hittil i år har det vært bevegelser på til sammen én meter ved Mannen. Fjellpartiet er blant de mest overvåkede i landet og er nøye kontrollert av geologer i NVE.

I 2014 varslet geologene et kjemperas ved fjellpartiet, men raset kom aldri.