Går inn for nødnett i Trollstigen

Nå kan det bli lettere å varsle hvis uhellet er ute.

Vegen fra Trollstigen mot Sunnmøre er et svart hull på dekningskartet til teleselskapene. Foto: Erik Birkeland 

Nyheter

I dag er det ingen mobildekning fra Trollstigplatået og 11 km i retning Valldal. Det har vist seg å være svært dyrt å få til en mobilløsning, og derfor utfordret Fylkesmannen denne uka både fylkeskommunen og Statens vegvesen til å se på en rimeligere løsning. Denne kan fungere inntil man har råd til skikkelig mobildekning. Nå tar fylkesrådmannen opp hansken og foreslår å etablere terminaler for nødnett på strekningen.

–Trollstigen er en av 18 nasjonale turistveger, og mobildekningen har ikke vært en del av denne utbyggingen. Vegen har stor trafikk på sommeren, og som vegeier mener vi at det er viktig at trafikantene har mulighet for å varsle dersom det skjer noe, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i en pressemelding.

Han sier fylkesrådmannen vil legge fram saka for fylkesutvalget og foreslå at det settes opp nødnett-terminaler slik det er vanlig å gjøre i tunneler.

– Dette alternativet vil gi en trygghet og beredskap på lik linje som det er i de lange tunnelene, sier Fuglseth.