Spesialistbedriften AS flytter inn i Molde Mølle/Grandfjæra Næringspark

– Gleder oss over stor ordreinngang

«Verdighet i arbeid og utdanning for mennesker med Asperger syndrom». Det er visjonen til Spesialistbedriften AS, som nylig flyttet inn det kreative og innovative miljøet i Grandfjæra Næringspark.

GODE UTSIKTER: Spesialistbedriften AS er blitt en del av Grandfjæra Næringspark, noe avd.leder Siri Kvalheim og Torger Martinussen i Grand Fjære Eiendom er storfornøyde med.   Foto: Eirik Heen

INN I MØLLA: Spesialistbedriften AS flyttet i forrige uke inn i Molde Mølle/Grandfjæra Næringspark. Et karakteristisk bygg i byen.  Foto: Eirik Heen

Nyheter

Tirsdag i forrige uke flyttet Spesialistbedriften (SB) fra leide lokaler på Kviltorp og inn i «skyskraperen» Molde Mølle, der en rekke innovative småbedrifter holder til. Det er en flyttemanøver som gleder de ansatte og administrasjonen.

God stemning

– Her er det veldig god stemning over at vi er blitt en del av miljøet i Grandfjæra Næringspark. Vi opplever det som både spennende og nyttig at vi nå er samlokalisert med så mange innovative bedrifter. Sammen ønsker vi å skape enda flere sosiale samlingspunkt her på huset, sier Siri Kvalheim, som er avdelingsleder for SB i Molde.

Spesialistbedriften AS startet opp i Ålesund for fire år siden. Året etter startet avdelingen i Molde opp. SB har ni medarbeidere/konsulenter som alle har diagnosen Asperger syndrom, i tillegg til fire medarbeidere i administrasjon og ledelse. SB er en privat aktør som eies av regionale virksomheter og engasjerte privatpersoner. Siri Kvalheim gleder seg over at bedriften har stor ordreinngang og søker flere ansatte i Molde.

Flinke folk

– Våre ansatte har høy kompetanse. Ingeniørfag, teknisk tegning, grafisk design og lignende. Som bedrift vil vi skape sosiale resultater, samtidig som vi må organisere virksomheten på en måte som gir levedyktighet. Vi må være konkurransedyktige og kunne drive bedriftsøkonomisk lønn- somt, sier Siri Kvalheim.

Konsulenttjenester

Spesialistbedriften leverer konsulenttjenester innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU). Bedriften har stor erfaring med å kartlegge og registrere dokumentasjon, opp- datere tegningsarkiv, digitalisere dokumenter – for så å implementere dette i kundens eget FDVU-system. Andre tjenester som leveres er brann- og rømningsplaner samt digitale kart (gravlunder). Digital 3D-modellering og visualisering av bygg, eiendom møbler og tekniske komponenter utføres også av Spesialistabedriftens dyktige konsulenter.

Møre og Romsdal fylkeskommune er den største kunden. Men nå har også Grandfjæra Næringspark valgt Spesialistbedriften som leverandør for å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av sin eiendomsmasse.

Alle konsulentene som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold har diagnosen Asperger syndrom. Det er en lei statistikk som er grunnlaget for at Spesialistbedriften AS ble startet. Nemlig at så mange med Aspergers syndrom blir uføretrygdet i stedet for å kunne bruke sin kunnskap og sine talent i arbeidslivet.

– Rundt 90 prosent av alle med Asperger syndrom blir stående utenfor arbeidslivet. Det finnes imidlertid mange med Aspergers som har etterspurt spesialistkompetanse, men på grunn av varhet for stress og utfordringer med sosial interaksjon blir ressursene de besitter altfor ofte ikke benyttet, sier Siri Kvalheim.

Asperger syndrom er en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse innenfor autismespekteret. Asperger syndrom er først og fremst annerledeshet, ikke en sykdom.

Mennesker med Asperger har har stor evne til dybdefokus og er ofte svært kunnskapsrike innenfor sitt interessefelt.

Vanlige utfordringer er sosial interaksjon, følelse av stress og stort behov for forutsigbarhet.