Solvik-Olsen vil vente på Romsdalsaksen-vedtak

Samferdelselsminister Ketil Solvik-Olsen vil vente på eventuelle vedtak, men er åpen for dialog om Romsdalsaksen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er åpen for dialog om Romsdalsaksen, men vil avvente eventuelle vedtak i fylkestinget. Her under spørretime i Stortinget 4. april.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nyheter

Det sier Solvik-Olsen til NRK Møre og Romsdal.

– Jeg holder meg til de politiske vedtaka som har kommet fra lokalpolitikerne i Møre og Romsdal, og vil ikke spekulere i alternative løsninger og nye flertall. Dersom det kommer nye vedtak fra lokale styresmakter, så vil jeg selvsagt gå i dialog rundt det, skriver Solvik-Olsen i en e-post til NRK.

Samtidig peker samferdelsministeren på at Møreaksen har hatt stor politisk støtte.

– For noen år siden ble det gjennomført en større utredning av ulike vegkonsept, som resulterte i ei avgjørelse om å arbeide videre med Møreaksen. Dette fikk bred støtte lokalt og nasjonalt, og ligger til grunn for arbeidet i Nasjonal transportplan hos Statens vegvesen.

Forrige uke ba Frank Sve (Frp) fylkesutvalget greie ut Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen. Fylkesutvalget har foreløpig ikke behandlet forespørselen fra Sve, men sendte forslaget videre til administrasjonen i fylket. Derfra vil forslaget gå til samferdelsutvalget før det eventuelt blir behandlet i fylkestinget.

Forslaget fra Frank Sve fikk støtte fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dersom de samme partiene støtter forslaget videre vil det kunne få flertall ved behandling i fylkestinget.

Molde-ordfører Torgeir Dahl har regert kraftig på forslaget om å utrede Romsdalsaksen.

– Nå har man utredet i bortimot 20 år. Fylkeskommunen er største eier i Møreaksen, hvis vi nå går ut og sår tvil om hvorvidt trasévalget som ble gjort i 2014 er riktig, så vil det bli lagt merke til. Det vil bli brukt mot oss, sa han til Rbnett forrige uke.

– Jeg er veldig kritisk til dette. En slik utredning vil bety forsinkelser, Møreaksen vil bli satt på vent og andre prosjekt vil bli oppfattet som mer gryteklare. Nå er det slik at vårt prosjekt står først i linja, det er en posisjon vi ikke må spille fra oss. Det er oppsiktsvekkende at Frp vil sette hele prosjektet i spill, sier han.