«Giftfritt-lederne» møtte klima- og miljøministeren

Motstandsgruppa mot deponi på Raudsand dro til Oslo.

MØTTE MILJØMINISTEREN: Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» møtte i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen og representanter fra hans stab i departementet. F.v. Olbjørn Kvernberg (styremedlem), Pål Farstad (reiselivsdirektør Visit Northwest), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Stig O. Jacobsen (styrets nestleder), Kristin Sørheim (styreleder), Anne Grete Svenøy (prosjektleder).  Foto: Privat

Nyheter

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» møtte i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen og representanter fra hans stab i departementet. Det kommer fram i ei pressemelding som gruppa har sendt ut.

Fortalte om motstanden

– I tillegg til å presentere organisasjonen og dens arbeid, fikk vi anledning til å fremlegge våre synspunkter og bakgrunnen for vår motstand mot den planlagte etablering av et anlegg for farlig avfall på Raudsand, opplyser styreleder Kristin Sørheim.

Nesset kommunestyre skal til veka ta stilling til utlegging og høyringsrunde l Endeleg avgjerd til hausten

Deponisaka på dagsorden igjen

Kommunestyret i Nesset får igjen på bordet planen om deponi for farleg avfall på Raudsand. I denne runden skal politikarane ta stilling til om planen skal ut på høyring.

– Raudsand-alternativet er useriøst, mener Bellona

Frederic Hauge i Bellona støtter NOAHs deponiplaner, og omtaler Bergmesteren Raudsand som uprofesjonell, og deponiplanene for useriøse.

I tillegg til Sørheim, var organisasjonen representert ved nestleder Stig O. Jacobsen, styremedlem Olbjørn Kvernberg og prosjektleder Anne Grete Svenøy. Reiselivsdirektør i Visit Northwest, Pål Farstad, var også med.

– Vi er svært glade for denne muligheten til å belyse saken i sin fulle bredde for miljø- og klimaministeren, sier Sørheim i pressemeldingen.

Fornøyde med møtet

Sørheim opplyser til Romsdals Budstikke at delegasjonen fikk 45 minutt med minister Elvestuen og hans folk.

Sjømatnæringa bekymra for deponi på Raudsand

Sjømatnæringa reagerer på manglande utgreiing om risiko for lokal sjømatnæring, i planane om nasjonalt deponi for farleg avfall. No purrar næringa på nytt om undersøkingar.

– Utgreier meir, ønsker dialog

– Vi ønsker å møte sjømatnæringa, men opplever at dei ikkje vil.

– Vi fikk gått gjennom og forklart våre argument, både det som går på problem rundt transport, bergkvalitet, og en driver uten erfaring, seier Sørheim.

– Hvordan var responsen?

– Vi er fornøyde med møtet. De lyttet, og vi fikk også snakket litt om formalitetene videre.

– Hvor viktig var dette møtet for dere?

– Vi ser på det som et viktig møte. Statsråden har også hatt møte med ordfører i Porsgrunn, og er blitt gjort kjent med motstanden der. Det er viktig at han også er kjent med motstanden mot lokaliteten Raudsand. I vårt område er det bare kommunestyret i Nesset som har uttrykt støtte, hele omlandet ellers protesterer, sier Sørheim.

Skal hente inn flere innspill

Hun er kjent med at kommunestyret i Nesset i dag torsdag har på sakskartet utlegging av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand til offentlig ettersyn.

– Vi regner med at saka går gjennom der og kommer ut på høring. Vi skal jobbe videre for vår sak, med å hente inn flere innspill og kommentarer til konsekvensutredningen. Så kommer vi tilbake med våre synspunkt i høringsrunden, sier Sørheim.

LESERINNLEGG

Useriøse aktører på Raudsand

Jeg deler Bellonas vurderinger og konklusjon relatert til Raudsand fullt ut, og gjengir de viktigste her.

Tidligere Aluscan-ansatte reagerer på det de mener er feilaktige påstander:

«Vi reagerer på at bedrifta og vi som jobbet der over mange år nærmest blir framstilt som om vi var en forbryterbande»

– Vi reagerer på at bedriften og vi som jobbet der i mange år, nærmest blir framstilt som om vi var en forbryterbande. Vi sleit for mye med hardt arbeid og lange dager til at vi finner oss i det.

– Radioaktivt materiale var ikke tema

– Radioaktivt materiale var ikke tema for bostyret etter Aluscan-konkursen.