Siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død

Bilfører i 40-åra er siktet etter dødsulykka på Fursetfjellet 23. desember.
Nyheter

Politiet er ennå ikke ferdige med etterforskningen etter dødsulykka ved Eidsetra på Fursetfjellet lille julaften, men har nå besluttet å sikte en av sjåførene for uaktsomt bildrap. Ei jente på fem år, hjemmehørende i Kristiansund, omkom i bilulykka.

Jente (5) bekreftet omkommet etter frontkollisjon.

En 24 år gammel mann er innlagt på St. Olavs med kritiske skader.


Tre kjøretøy og totalt sju personer var involvert i kollisjonen. En av de involverte, en 24 år gammel mann fra Gjemnes, er fortsatt innlagt på sjukehus.

Sjåfør siktet

Politiet sendte fredag ettermiddag ut melding om at en 40 år gammel mann er siktet etter straffelovens paragraf 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Mannen er også siktet etter vegtrafikkloven paragraf 31, første ledd, for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

– Siktede bestrider ikke hovedtrekkene i hendelsesforløpet, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, skriver påtaleansvarlig Janne Woie og etterforskningsleder Kjell O. Moen i pressemeldingen.

Arbeid gjenstår

– Det gjenstår fortsatt etterforskning i saken, og politiet kommer derfor ikke til å kommentere flere detaljer fra etterforskningen, opplyser politiet.

Videre etterforskning vil blant annet dreie seg om hvorfor hans kjøretøy havnet over i motgående kjørefelt.

Nær relasjon

– På grunn av siktedes nære relasjon til den avdøde jenta, er det oppnevnt bistandsadvokat for etterlatte.

– De involverte har i lokalsamfunnet blitt konfrontert med rykter og spekulasjoner om antakelser om hendelsesforløp og skyld. Dette har vært en ekstra og unødvendig påkjenning for de involverte, heter det i pressemeldingen.

To tema

Da ulykka skjedde lille julaften gikk det en tid før antall involverte og skadeomfanget var klart.

– Innledningsvis i etterforskningen var det uklart hvem som var involvert, antall involverte, og deres rolle i ulykken. Tatt i betraktning ulykkens utfall og alvor ble derfor alle avhørt som mistenkt, det ble tatt rusprøve av alle impliserte og politiet holdt alle muligheter og alternative hendelsesforløp åpne. Etterforskningen er nå i en fase hvor hovedtrekkene i hendelsesforløpet er avklart. Det er ingen mistanke om ruskjøring, understreker Woie og Moen i pressemeldingen.

– Saken har hatt to sentrale tema, hvor det ene er å undersøke hva som er årsaken til trafikkulykken, og det andre er å finne årsaken til at den fem år gamle jenta døde, samt undersøke sammenhengen mellom trafikkulykken og dødsfallet, opplyser politiet.

– Rettsmedisinsk obduksjon og øvrig etterforskning viser at den fem år gamle jenta døde som følge av trafikkulykken. Politiet etterkommer etterlattes ønske, og navnet blir derfor ikke frigitt. De ønsker heller ikke kontakt med media.

Politiet: – Altfor tidlig å konkludere

Mye etterforskning gjenstår etter dødsulykka på Roaldset lille julaften. Kritisk skadd mann er utenfor livsfare.