– Blir ikke deponi hvis folk ikke vil ha det

Støre vil ha nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall.
Nyheter

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sår tvil om det skal komme deponi for farlig avfall på Raudsand eller i Brevik.

– La meg gjøre det helt klart: Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NRK Telemark.


– Vil komme, men uvisst når

Direktoratet for mineralforvaltning vil komme på Nesset-besøk, men er usikker på tidspunkt.


Arbeiderpartiet vil ifølge NRK istedet utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall, og vil jobbe målbevisst for å få ned avfallsmengden.

Brevik eller Raudsand

Brevik og Raudsand er to kandidater for slike deponi, men begge steder er det sterk lokal uenighet om slike deponi.


Ber direktoratet komme til Nesset og svare

Ordførar Rolf Jonas Hurlen ber Direktoratet for mineralforvaltning stille opp og orientere om risiko knytt til gruvene på Raudsand.


Nesset kommune har sagt at de er åpne for en vurdering av deponiplaner på Raudsand. De skal ta en avgjørelse etter at en konsekvensanalyse er gjennomført.

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å ha latt en så viktig sak skape uro og frykt i to lokalsamfunn uten å møte folks uro på en ansvarlig måte.

Botten er enig

Støre får støtte fra partiets førstekandidat i Møre og Romsdal.

– Vi vil se på hele saken på nytt hvis vi vinner valget, se behovet for deponi i Norge i en helhet, både spørsmålet om avfall, gjenbruk og behovet for deponi. Og vi vil sørge for gode inkluderende prosesser for å unngå å skape frykt blant folk slik denne regjeringen har gjort, sier Else-May Botten til Rbnett.


Bellona: – Fullstendig useriøst av Støre

– Gruvene i Brevik er det beste stedet for deponi – sannsynligvis i hele Europa.


Hun mener det er mange ubesvarte spørsmål, og at det er svært uklart om regjeringen har undersøkt alle alternativer.

Arbeiderpartiet vil utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall, og sier partiet vil jobbe målbevisst for å få ned avfallsmengden

– Vi trenger mer kunnskap, og vil utrede ulike teknologier og metoder for å redusere avfallsmengden. Dernest må vi se på alternativ bruk av gjenstående avfallsmengder. I en sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for ny produksjon, sier Else-May Botten.

– Uansvarlig av Støre

Høyres førstekandidat i Møre og Romsdal, Helge Orten, reagerer på Støres utspill.


– Få fakta på bordet først!

Helge Orten (H) mener for mange har for bastante meninger om deponiplanene på Raudsand i Nesset.


– Det er uansvarlig av Jonas Gahr Støre å sette foten ned for plassering av deponi for farlig avfall før det er gjort konsekvensanalyser, sier Høyres stortingskandidat, Helge Orten til NRK Møre og Romsdal.

I Telemark har Høyre lokalt gått mot deponiplanene i Brevik. Fremskrittspartiet vil ha deponiet og de ser på Støres uttalelser som et reint valgkampsutspill.


– Ikke mer gift til Nesset

Sylvi Listhaug (Frp) avviser planene om deponi for farlig avfall på Raudsand.


– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre bare for noen dager siden ikke ville uttale seg om deponisaken. Nå er det fem dager igjen til valget og desperasjonen er tydeligvis stor i Arbeiderpartiet. Jeg tror det er greit for folk å bite seg merke i hvor kort tid det er igjen til valget, og hvor dårlig de gjør det på meningsmålingene, sier Frps Bård Hoksrud i Telemark til NRK.