- Lønnsomt med gondol på Åndalsnes

Ny rapport har stor tro på gondol-prosjektet på Åndalsnes.

Gondol Et lettere alternativ skal lokke cruiseturistene og andre til Åndalsnes og opp på Nesaksla.  Foto: Iver Gjelstenli

- God start Reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Rauma kommune ønsker å friste turister med gondol til Aksla. En ny rapport konkluderer at en slik bane vil være økonomisk lønnsomt og ønsket av kommune og næringsliv. Rapporten er utviklet som en forretningsplan av konsulentselskapet Menon.

Du kan lese hele rapporten her.

- Forsterket posisjon

- En gondol vil forsterke Åndalsnes som tindehovedstad. Vi har tatt en posisjon med fokus på friluftsliv og aktiviteter i naturen. En gondol vil kunne ta våre gjester opp og ut i naturen, sier reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke i Rauma til Rbnett.

Bakke har ikke fått studert rapporten i detalj, men sett ut i fra konklusjonen mener hun det er en god start på prosjektet.

Må ha 15 prosent

Rapporten slår fast at dersom 15 prosent av dagens turister tar i bruk gondolen, vil den bli lønnsom. Her er det beregnet en billettpris på 275 kroner tur-retur.

Det er beregnet både et pessimistisk og et optimistisk inntektssenario. Med det laveste besøksalternativet er det beregnet et nettounderskudd på 15 millioner kroner over 50 år.

- Det pessimistiske innebærer blant annet at kun 20 prosent av cruiseturistene vil benytte seg av gondolen. I Tromsø estimeres det at rundt en tredjedel av cruisegjestene tar Fjellheisen i dag, og den har mindre kapasitet enn Loen Skylift og det som skisseres i Åndalsnes, heter i det i rapporten.

Slik skal Rauma doble reiselivs-omsetningen

Se de 19 punktene som skal doble omsetningen til reiselivs-Rauma.


130-160 millioner

- Cruiseanløpene er en viktig del av reiselivet i kommunen og vi ønsker å sikre flere anløp. Mange av cruiseturistene ville nok foretrukket å ta gondol til Aksla. Samtidig vil det styrke Romsdalseggen som attraksjon dersom en vil kunne ta gondol som start på toppturen eller ned igjen etter turen, sier reiselivssjefen.

Rapporten slår fast at en gondolen prislapp på mellom 130 og 160 millioner kroner. Medregnet er også et bygg på toppen på rundt 20 millioner kroner. 

Visjon 2025

Gondolen skal være en del av Raumas større prosjekt for å utvikle reiselivet i kommunen. Totalt jobbes det med rundt 20 ulike prosjekt med mål om å sikre en omsetning på 200 millioner kroner og 200 ansatte i reiselivet i 2025.

- Gondol er kanskje det viktigste punktet i den større utviklingsplanen og kanskje det viktigste punktet for å sikre større verdiskapning. En gondol vil kunne sikre større besøkstall og en bedre stopp-effekt. Altså at de tilreisende bruker mer tid på Åndalsnes og i Rauma. Det vil også forsterke Rauma og Åndalsnes som reisemål. 

Viktig tilbud

Rapporten ble bestilt av Rauma kommune, men ordfører Lars Olav Hustad er klar på at det ikke er en kommunal oppgave å bygge gondol. Kommunen vil imidlertid være en aktiv pådriver for å få prosjektet realisert.

- Neste fase nå blir med Menon-rapporten i handa å gå i dialog med det lokale næringslivet samt regionale og nasjonale aktører om hvordan vi kan få realisert en gondol til Aksla – ikke som et isolert tiltak i seg selv, men som et viktig trekkplaster og aktivitetstilbud i en totalutvikling av reiselivet i Rauma og regionen, sier ordfører Lars Olav Hustad i en pressemelding.