96 nye norske statsborgere

Høytidelig markering for kvinner og menn, barn og voksne fra 29 land.
Nyheter

De mange nye statsborgerne som er bosatt i 14 kommuner i Romsdal og på Nordmøre ble høytidelig ønsket velkommen som nye borgere i Norge av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Også ordførerne fra kommunene deltok på lørdagens arrangement i Bjørsonhuset.

Etter at fylkesmann Lodve Solheim og Jean Hitimana fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hadde holdt sine taler, vanket det bok, rose og velkomsthilsning fra ordførerne.

De kulturelle innslagene var det Lærlingan som sto for.

Festligheten ble avsluttet med god og drikke der kyllingsuppe og pavlovakake sto på menyen.

I fjor deltok nye statsborgere fra hele Møre og Romsdal. Denne gang ble det gjennomført et eget arrangement for Sunnmøre. I Ulsteinvik i april var det 121 som fikk overbragt sitt nye statsborgerskap.