Åpner for flere senger for barn ved SNR

Seks barnesenger er nevnt i konseptfaserapporten for fellessjukehuset. Det er verken føring eller øvre ramme for ny arbeidsgruppe.

SNR Sykehuset Nordmøre og Romsdal 

Nyheter

Det sier Henrik Erdal, klinikksjef ved klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal, til Tidens Krav. (For TK-abonnenter)

Som kjent er det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av barnelege Marianne Nordhov, som skal evaluere dagens driftsmodell og utrede framtidig organisering av sjukehustilbudet til barn i helseforetaket. 


Skal vurdere tilbudet til sjuke barn

Ny arbeidsgruppe satt ned for Nordmøre og Romsdal.


– Har ikke med seg føringer

Klinikksjef Erdal sier dette til Tidens Krav lørdag:

– Mandatet for pediatrigruppen har vært satt åpent fordi de skal se på det samlede barnemedisinske tilbudet i hele Helse Møre og Romsdal, og ikke kun for SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, red.anm.). Mandatet har ikke med føringer fra noen av tilbudene som er ved sykehusene i dag. Det er mellom annet fordi vi ønsker at gruppen skal stå faglig fritt, og unngå at oppdraget skal oppfattes som en bestilling som kan blir tatt til inntekt for en bestemt konklusjon.

Usikkerhet rundt barnetilbud

Det er mye usikkerhet i spørsmålet om hva slags tilbud barna får ved nytt sjukehus på Hjelset, bla a om SNR får en fullverdig barneavdeling eller ikke.

Når TK spør klinikksjef Erdal om de seks barnesengene nevnt i konseptfaserapporten er en føring for arbeidet i den nye arbeidsgruppa, svarer han altså slik:

– Nei, de seks barnesengene i konseptfaserapporten er ikke en føring eller en øvre ramme for de forslag til framtidig tilbud som arbeidsgruppen kan komme med, sier Erdal.

Tolker det som full drift i Kristiansund

Ingrid Uthaug i Averøy Sp til avisa at avklaringen er et «godt utgangspunkt for arbeidet som skal gjøres».

– Jeg tolker dette slik at barneavdelingen i Kristiansund igjen kan få full drift 24/7 alle dager i året, også i ferier. Det er heller ingen begrensninger eller føringer fra helseforetaket mot at et eventuelt nytt sykehus på Hjelset kan få fullverdig barneavdeling.

Tove-Lise Torve (Ap) stilte for øvrig nylig følgende skriftlige spørsmål til helseministeren i spørretimen på Stortinget, der svar ventes på mandag:

– Kan statsråden gjøre rede for hvor mye Helse Møre og Romsdal sparer på å stenge barneavdelingen ved Kristiansund sykehus i påsken? Og er statsråden komfortabel med å påføre foreldre og barn de ekstra bekymringene stengt barneavdeling gir?»


Tar barneavdelingen opp i Stortinget

Tove Lise Torve (Ap) bekymret før påskestenging.