Advarer på det sterkeste mot hasardiøs transport

Miljøpartiet De Grønne ut mot avfallsdeponi på Raudsand.

I det gamle dagbruddet fra gruvedrifta på Raudsand, Bergmesteren, deponeres store mengder forurensa gravemasser fra storbyene. Selskapet Bergmesteren Raudsand AS ser store muligheter for å ta imot masser i mange år framover. Foto: Nesset Næringshage  Foto: Nesset Næringshage

Nyheter

Klima og miljøverndepartementet vurderer å legge deponi for uorganisk farlig avfall til Raudsand i Nesset kommune. Dette får Miljøpartiet De Grønne til å reagere. I en resolusjon fra fylkeslaget i Møre og Romsdal frykter de for transporten til dette deponiet.

– Dette kan føre til at skip med svært farlig avfall nesten daglig må passere en av de mest værutsatte og fiskerike kyststrekningene i verden, fra Rogaland og nordover forbi Stad og Mørekysten og inn Sunndalsfjorden, en nasjonal laksefjord. Det skal foregå risikabel omlasting på kaia i Raudsand og frakt av avfallet til nye utsprengte fjellhaller, skriver partiet.


Mørebenken støtter Raudsand-deponi

Ga sin fulle støtte til planene for et nasjonalt anlegg for farlig avfall på Raudsand.


De advarer på det sterkeste mot det de kaller «hasardiøs transport av farlig avfall».

– Et uhell under transport eller omlasting kan få vidtrekkende miljøskader på fiskeressurser og gyteområder. Raudsand trenger heller opprydding i gamle miljøsynder, ikke nye miljøbelastninger.

MDG lister opp to forslag i resolusjonen:

* Farlig avfall må i langt større grad gjenvinnes, på denne måten vil avfallsmengden reduseres, den varslede stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi må gjenspeile dette.

* Vi må jobbe for å redusere behovet for slike deponier, og få til minst mulig risikofull avfallstransport. Deponi bør ligge så nær der avfallet oppstår som mulig.