Gjemnes slipper unna tvangsgiftemål?

Men Haram er nå på regjeringens liste, hevder Dagbladet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) diskuterer tvang i kommunesammenslåinger med Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ordfører Knut Sjømæling var overrasket da Gjemnes dukket opp på en liste over kommuner som skulle slåes sammen med tvang like før jul. Etter nyttår ser Gjemnes ut til å være tatt ut av listen.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Like før jul presenterte Aftenposten en liste over kommuner regjeringen ønsket å tvinge til en sammenslåing med sine naboer. Blant de 15-20 kommunene som stod på den lista var blant annet Gjemnes og Haram.

– Regjeringen vil tvangsgifte Gjemnes

– Overraskende, sier ordfører Knut Sjømæling.


Mandag presenterer Dagbladet en ny og forkortet liste de mener er kandidatene til tvangsgiftemål. Fra Møre og Romsdal finner vi Haram til Ålesund og de tre kommunene Skodje og Sandøy og Ørskog. Gjemnes er altså utelatt fra listen denne gangen.

Forslaget til nytt kommunekart skal presenteres for Stortinget i løpet av våren. Før det er det ventet at Venstre, KrF, Frp og Høyre vil legge fram en liste over kommuner som skal slåes sammen med tvang.

Diskuterte reformene

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) var mandag ettermiddag i møte på Stortinget for å diskutere både regionreform og kommunereform.

Ifølge Aftenposten ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert. Til stede på møtet var KrF-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande og lederen av Stortingets kommunalkomité, Fremskrittspartiets Helge André Njåstad.

Ifølge avisen er det per i dag 10-15 aktuelle kandidater til tvangssammenslåing blant norske kommuner. Kilder NTB har snakket med opplyser at omkring 10 tvangssammenslåinger er mest aktuelt.

Februar

– Nå drøfter vi inngående hver enkelt sammenslåing helt ned på kommunenivå, samtidig som vi prøver å få til en regional helhet. Vi håper å ha det klart i løpet av februar, sier Njåstad til Dagbladet.

– Det typiske eksempelet er når fire kommuner henger sammen, tre har sagt ja, og en sier nei. Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad.

Til NTB sier han at han opplever at de har gode samtaler både når det gjelder kommune- og regionreformen, men at ingenting er landet ennå.

Etter det Aftenposten forstår har KrF satt en grense på maks 10 tvangssammenslåinger.

Skilsmisse

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen gjorde det mandag klart overfor NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette. Kommunal Rapport skrev samme dag at dette også gjelder regioner som måtte bli slått sammen mot sin vilje av stortingsflertallet.