Åtte boliger solgt for over seks millioner

Se hvilke boliger som skiftet eier i desember.
Nyheter

Årets siste måned ga åtte eiendomsoverdragelser i Molde til over seks millioner kroner. Flere av dem var i sameiet Kringstad terrasse i Kringstadvegen der det ble solgt 10 av 12 leiligheter i desember. Den dyreste gikk for 6,8 millioner kroner.

Klikk på det interaktive kartet øverst i artikkelen for å få detaljer om eiendomsoverdragelsene!

Molde kommune har kjøpt tre hus i starten på Bjørnstjerne Bjørnsons veg, rett bak Fylkeshuset. Her skal kommunen sette i gang prosjektet Reknes Terrasse som skal skaffe Molde kommune alt fra utleieboliger, omsorgsboliger, samt boliger til førstegangsetablerere og andre med vansker i boligmarkedet.

Kommunen betalte 5,7 mill kr, 5,5 og 4,7 for hvert av de tre husene - i samsvar med taksten som ble gitt da kommunen i februar gikk ut med tilbud til de tre som bodde der kommunen ville bygge Reknes Terrasse,