Over 6000 har jobbet med utvidelsen av Nyhamna

Og her er 850 ansatte fra 60 forskjellige selskap samlet på ett bilde!

Nyheter

Nyhamna ekspansjonsprosjekt (NYX) er på sitt mest hektiske i disse dager, og gjennom de siste åra har mer enn 6000 personer vært i sving inne på anlegget for å gjøre det klart til å ta imot mer gass.

- Onsdag 22. juni brakte vi sammen et knippe av disse til et historisk øyeblikk som viser dimensjonen og mangfoldet av dyktige arbeidsfolk som til sammen utgjør utvidelsesprosjektet på Nyhamna, sier kommuneikasjonsjef i NYX, Lillian Aasheim.

I filmen ser du hvordan 850 personer fra om lag 60 forskjellige selskap danner prosjektets bokstaver NYX.

- Formålet med utvidelsen på Nyhamna er å utvide anleggets kapasitet for å kunne ta imot og eksportere gass fra Polarled. I tillegg bygges booster-kompressorer for Ormen Lange som skal bidra til økt utvinning, sier Aasheim.

Kapasiteten på Nyhamna Landanlegg går da fra 70 millioner standard kubikk (Sm3) gass per dag til 84 millioner Sm3 per dag. Langeled har allerede 84 Sm3 kapasitet og var bygd med ekstra kapasitet nettopp for at anlegget skulle kunne utvides. Prosjektet skal ferdigstilles i 2017.

- Fram til 2016 har arbeidet foregått på flere forskjellige steder i Norge (Nyhamna, Stord og Verdal) og ute i verden (Storbritannia, Polen og Kina) med klargjøring av anlegget og bygging av 54 moduler med en totalvekt på 22.500 tonn. Nå konsentreres siste del av prosjektet på Nyhamna hvor de 54 modulene allerede er løftet på plass og skal kobles inn på eksisterende anlegg, sier Lillian Aasheim.

Shell er operatør og Kværner er hovedleverandør.