foto
For å flytte på modulen brukes en spesialmaskin med 500 hjul. Denne siste modulen til ekspansjonsprosjektet veier hele 2.509 tonn og er 31,5 meter høy. Foto: Norske Shell