Undersøkelser i gang ved Herje kraftverk

Usikker på årsak til kjempebruddet.
Nyheter

Bruddet på rørgata ved Herje kraftverk er nå i full gang med å undersøkes. Årsaka er fortsatt ikke kjent.

Folk fra både Rauma Energi AS, Busengdal AS (som la rørgata) samt folk fra undersøkelsesgruppa var tirsdag til stede ved skadestedet. Det var den 25. september- bare noen dager etter at kraftverket var offisielt innvidd, at bruddet skjedde - etter 1350 meter. Kraftverket ble satt helt ut av spill, og møkkete vann kom inn i genbanken.

Undersøker

- Vi er i undersøkelsesfasen fortsatt, sier Steinar Hansen, den lokale representanten fra Rauma Energi.

Bruddet har blitt gravd opp, og det vil nå bli sendt to menn gjennom rørgata for få skikkelig oversikt fra inntaket vest for Myrset og til selve kraftstsjonen ved Herje.

- Jeg har tatt turen gjennom rørgata innvendig før den ble satt i drift, så det skal gå greit. Vi skal gå over alt for å finne årsaken til bruddet, sier Ståle Sæterbø ved Rauma Energi.

Representanter fra entreprenøren Busendal var også tilstede, men de ønsket tirsdag ikke å uttale seg om hva som kunne være selve årsaken til bruddet. Som part i saken må undersøkelseskommisjonen komme fram til sin konklusjon.

Det er glassfiberrør som er benyttet på selve bruddstedet. I den nedre delen er det blitt benyttet stålrør.