Kongressen offentliggjør riksrett-rapport

Representantenes hus i Kongressen har offentliggjort rapporten som begrunner hvorfor de mener president Donald Trump bør stilles for riksrett.

Riksrett rykker nærmere for president Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix 

Utenriks

Etter tre måneder med riksrettsetterforskning mot USAs president Donald Trump skal Representantenes hus denne uken stemme over om presidenten skal stilles for riksrett.

På slutten av forrige uke gikk to tiltalepunkter gjennom justiskomiteen i Representantenes hus i det som ble omtalt som en bitter debatt.

Trump blir tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival Joe Biden, blant annet ved å holde tilbake militær bistand, og for å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte sine medarbeidere å samarbeide.

Den 658 sider lange rapporten danner grunnlag for tiltalebeslutningen som ble vedtatt i justiskomiteen 10. desember, og den vil trolig bli vedtatt av et samlet Representantenes hus onsdag.

Vil ha tiltale

Justiskomiteen, der demokratene har flertall, mener Trump bør tiltales for maktmisbruk og for å ha motarbeidet Kongressens forsøk på å komme til bunns i saken.

Demokratene har flertall i Representantenes hus, og det ventes derfor at beslutningen om å stille presidenten for riksrett vil få flertall.

Det er ventet at avstemningene om de to tiltalepunktene vil skje på onsdag, mens det på tirsdag blir avholdt et møte der retningslinjene for debatten blir avklart.

Ukjent struktur

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er ventet å utnevne flere personer som skal føre demokratenes sak når saken skal opp i Senatet. Det er ikke kjent hvem det blir, men det vil mest sannsynlig bli medlemmer av justiskomiteen og utenrikskomiteen.

Hvis Representantenes hus som forventet godkjenner tiltalepunktene, vil saken gå videre til Senatet.

Der kreves det to tredjedels flertall for å få Trump felt. Hvis tiltalepunktene som forventet blir avvist, blir presidenten frikjent.

Det er ukjent hvor lenge riksrettssaken i Senatet vil vare og hvordan strukturen vil bli.

(©NTB)