Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis

Flere kommuner valgte sin nye ordfører ved skriftlig, hemmelig votering. Kommunaldepartementet mener dette var feil og ber kommunene vurdere valgets gyldighet.
Innenriks

Endringer i kommuneloven tilsier at valg av ordfører i år skulle gjennomføres ved åpen votering.

Ørland, Stjørdal, Lier, Løten og Etne var blant kommunene som valgte ordfører ved skriftlig stemmegivning, skriver NRK.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) råder disse kommunene til å vurdere valgets gyldighet – om et åpent ordførervalg ville gitt et annet resultat.

– Den nye kommuneloven krever åpen avstemning ved valg av ordfører. Dette er en saksbehandlingsregel, og selv om en kommune ikke har fulgt saksbehandlingsreglene ved gjennomføringen av valget, er det ikke nødvendigvis slik at valget er ugyldig. Valg av ordfører kan altså være gyldig selv om valget ikke er foretatt i tråd med avstemningsreglene, forklarer statssekretær Aase Marthe Horrigmo i KMD i en epost til NTB.

Må gjøres en vurdering

Hun påpeker at saksbehandlingsfeilen kun vil anses som ugyldig dersom man har grunn til å regne med at feilen påvirket selve avgjørelsen. Altså om et åpent valg ville gitt et annet resultat.

– Dersom en ordfører ble valgt med et klart flertall, kan man legge til grunn at valget er gyldig. Det må likevel foretas en konkret vurdering, sier Horrigmo og tilføyer:

– Hvis kommunen har gjennomført et gyldig valg, skal det selvsagt ikke gjennomføres nytt valg av ordfører.

KS-advokatene: Gyldig

KS-advokatene opplyser i en mail til NTB at de har blitt kontaktet av en rekke kommuner i forbindelse med denne saken. Advokatene mener KMD tar feil, og at skriftlig, hemmelig ordførervalg er gyldig etter loven.

I kommuneloven av 1992 var det en regel om at hver enkelt kommunestyrerepresentant kunne kreve skriftlig avstemning ved valg eller ansettelser. KS-advokat Frode Lauareid mener at denne loven var en skriftliggjøring av såkalt tidligere rett, og at den ikke er opphevet selv om den er fjernet fra 2018-loven.

– Jeg deler ikke departementets vurdering. Det er ikke i tråd med juridisk metode å konkludere med at en regel er opphevet fordi en kodifisert regel ikke ble videreført, sier Lauareid.

Derfor mener han at ordførere og varaordførere som er valgt ved skriftlig avstemming, er gyldig valgte både etter 1992-loven og 2018-loven.

(©NTB)