Rentehevingen er i tråd med det økonomene har anslått i forkant. Flere økonomer har også spådd at dette sannsynligvis blir den siste rentehevingen, og at rentetoppen dermed er nådd.

Norges Banks egen prognose fra juni tilsa at rentetoppen trolig nås på 4,25 prosent i september. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kom ikke med nye prognoser da hun i forrige måned kunngjorde den så langt siste renteøkningen, men poengterte at bildet da var omtrent som sentralbanken la til grunn for prognosene to måneder tidligere.

Bache har tidligere satt opp renta tolv ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået begynte for tre år siden.

(©NTB)