foto
Ronny Hagerup (45) fra Nesjestranda, bosatt i Malmefjorden, har en mangeårig bakgrunn fra lederjobber i skipsindustrien, men tok en total u-sving og endte opp som vaktmester på Bjørnsund leirskole. Foto: Eirik Heen

Ronny (45) tok et verdivalg