Milliardkontrakt støtter opp om lokalt næringsliv

foto
Skal bygge to nye båtar:Vard har fått i oppgåve å bygge to spesialfartøy for operasjonar og vedlikehald på havvindinstallasjonar for Rem Offshore. FOTO: VARD