Reknes-planene skapte hodebry for politikerene – dette sentrale spørsmålet kunne ingen svare sikkert på

foto
Fylkeskommunen har fått laget denne mulighetsstudien av området vest for fylkeshuset, sett fra sørøst. Byggene til høyre og nederst i bildet er Alexandra Hotell og Molde Brygge. Foto: BBW Arkitekter