Slutt for Gassvegen?

foto
Selskapet arbeider for bedre veg mellom Aukra og Kristiansund –spesielt fylkesveg 529 i Hustadvika kommune (fra Hollingen til Malme) og fylkesveg 532 i Hustadvika og Gjemnes kommuner (fra Eide til Høgset). I tillegg jobber de med utredning av tunnel mellom kommunene Hustadvika og Gjemnes, og finansieringen av det nødvendige planarbeidet. Foto: Illustrasjon: Samspleis