Nav flytter ut, men hvem kommer inn? Dette sier huseier

foto
Nav flytter i disse dager ut av lokalene i Romsdalskvartalet. Foto: Bjørn Brunvoll