I en pressemelding fra Pure Norwegian Seafood (PNS) heter det at styret har gjennomført en omfattende, uavhengig gransking av mistanker om uregelmessigheter i salget av frossen laks.

Granskningen konkluderer med at selskapet i en årrekke har solgt frossen laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for «humant konsum», heter det i pressemeldingen.

Totalt skal det dreie seg om rundt 500 tonn med laks.

– Det mest alvorlige er etter vår vurdering at granskingen avdekker systematisk og skjult salg av laks som ikke skulle gått til humant konsum. Bestemte kunder har på forespørsel fått kjøpe frossen laks som er selvdød, skadd, kjønnsmoden eller såkalt gulvfisk, sier styreleder Helge Kvalvik i PNS i pressemeldingen.

Ifølge Kvalvik er det ingen indikasjoner på at noen har fått påvirket helsen sin av den frosne laksen.

– Denne aktiviteten har blitt holdt skjult. Verken styret i PNS, Måsøval som leverandør eller revisor har oppdaget det før, sier Kvalvik.

To personer har vært suspendert siden det ble fattet mistanke.

Granskingen peker på rundt 20 mulige kunder i europeiske land, inkludert i Norge. Det har ikke vært mulig å fastslå hvor sluttproduktene har endt opp.

Mattilsynet ble varslet om saken i november og har nå fått overlevert granskningsrapporten.