Kjøpte opp firma og vil sammen erobre nye markeder

foto
MCP blir heretter eier av stålhallen på Grønnes. Fra venstre: Daniel Sundet, Geir Ove Robertsen (lager og vedlikehold MCP), Terje Øverås (Driftsleder Nordvest Sveis), John Arve Sundet (Produksjonsleder MCP), Knut Aasen (Produksjonsleder Nordvest Sveis), Odd Kåre Stormyr (Daglig leder Nordvest Sveis), Ole Ivar Lønnum (Prosjektleder Nordvest Sveis), Camilla Kjersem (Kontormedarbeider MCP), Camilla Bjørkevoll (Kontormedarbeider MCP), Kirsten Aasen (Kontormedarbeider Nordvest Sveis). Foto: Knut Lillebakk