Vil fortsette å flytte statlege arbeidsplassar til fylket

foto