Kjører landet rundt – nå er direktøren i Romsdal

foto