Stabil drift og godt resultat for Hydro Sunndal i andre kvartal