Unikt samarbeid: – Vil etablere verdens mest framtidsretta anlegg