Rauma-firma ligger an til å få storkontrakt i Troms og Finnmark

foto