Har måttet kjøpe tilbake flere tomter - nå tas det grep