– Gyda ødela alt, må starte fra bunnen. Alt er usikkert

foto