Åpnes gjeldsforhandlinger for lokalt selskap: – Gode framtidsutsikter

foto