Trengte hjelp fra tingretten for å bli enige

foto
Partene i saken var ikke enige om sluttsummen for Torleifen Terrasse på Fuglset. Foto: Bjørn Brunvoll