Solid gigantsatsing på sentrumsboliger i Elnesvågen

foto