– Vi har en mer enn 25 år lang tradisjon i Arbeiderpartiet for å søke brede kompromiss i fiskeripolitikken. Jeg forutsetter at den tradisjonen fortsetter, sier Kjølmoen.

Han understreker at han ikke kjenner innholdet i den nye kvotemeldingen Myrseth legger fram i Tromsø fredag.

– I 2001 klarte Norges Fiskarlag å komme fram til et bredt kompromiss om fordeling av kvoter mellom de ulike fartøygruppene. Det kompromisset gjorde Arbeiderpartiet til sin politikk, minner Kjølmoen om.

Per Vidar Kjølmoen viser til at Ap har en lang tradisjon for brede kompromiss i fiskeripolitikken. Foto: Staale Wattø

– Så du forventer at det ikke kommer endringer i kvotefordelingen mellom kystflåten og den havgående flåten i den nye kvotemeldingen fra regjeringen?

– Jeg går ut fra at det kommer justeringer. Det er litt av grunnen til at vi nå legger fram en ny kvotemelding. Kvotefordeling er et komplisert system med mange detaljer, men i det store bildet legger jeg til grunn at fordelingen blir omtrent som i dag.

– Vi må huske på at når en bygger båter til flere hundre millioner kroner, må vi har en forutsigbarhet når det gjelder kvotefordelingen, påpeker Kjølmoen.

Myrseth selv har varslet endringer. I et intervju med NRK før jul lovet statsråden større kvoter til de minste kystfartøyene.

– Vi skal styrke den minste kystflåten, under 11 meter. Jeg håper at vi skal levere på alle punkter som ligger i Hurdalsplattformen, sa Myrseth.

Et av problemene til Myrseth er at kvotene på en rekke store fiskeslag nå faller. Mindre kvoter gjør kampen om andelene større.

Historisk har fordelingen av fiskekvotene mellom havgående trålere, og kystfartøy, vært på om lag 32–68 prosent fordeling, men med en viss fleksibilitet.

Dette har blitt kalt den dynamiske trålerstigen.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) lover endringer når hun legger fram kvotemeldingen fredag. Foto: Vikebladet

På bekostning av de store

Nå krever både Nord Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sametinget større kvoter til de minste fartøyene.

Myrseth sier målet til regjeringen først og fremst er å styrke kvotegrunnlaget for de minste fartøyene, selv om det skulle gå på bekostning av de store kystfartøyene og den havgående flåten.

– Hvis ikke denne regjeringen gjør noe med disse tingene, så kommer det aldri til å bli gjort noe med det, sier hun til NRK.

Reneste tøv

Også i Senterpartiet, som tradisjonelt har stått kyst- og sjarkfiskerne nær, går nå flere ut og advarer mot å flytte kvoter fra de havgående fartøyene til de mindre kystbåtene.

I et debattinnlegg i Kyst og Fjord går blant andre tidligere varaordfører for Sp i Molde Helge Gangstad, Paul-Gustav Remøy fra Herøy Senterparti og Ann Christin Giske Ervik fra Giske Senterparti ut og advarer mot store endringer i kvotefordelingen.

– Større andel kvote til den minste flåten betyr selvsagt at man rykker tilbake til start, forsterker sesongtoppene, og dermed utraderer den lille filetindustrien som man har igjen, skriver de.

Og karakteriserer en del av argumentasjon som det reneste tøv.

– For de med såpass innsyn at de vet at de fleste store fiskebestandene i norske farvann bare er i nære kysten i deler av året og ellers er utenfor de små kystfartøyenes rekkevidde. Da framstår denne slutningsrekken fra de som vil endre fordelingen som det reneste tøv, mener de.