Kripos har overtatt etterforskinga av dataangrepet mot Vard

foto