Investerer betydelig til siste del av Sjøfronten – allerede til sommeren står første del klar

foto