Flere utskiftinger i ledelsen – disse skal lede verket videre