Begrenses bilkjøringa til terminalen?

foto
Tidlig i juli inviterte kommunen aktører på og ved trafikkterminalen til et møte for å kartlegge utfordringsbildet. Så snart som mulig etter ferien vil løsningene som kommunen kan gjennomføre bli vurdert. Foto: Richard Nergaard