Stillinga som politimester ble lyst ut før sommeren. Nå er søkerlista klar

foto